Brevskabeloner

Statens sikkerhed eller rigets forsvar

Du kan bruge denne skabelon, hvis du vil undtage dokumenter af hensyn til statens sikkerhed mv.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i [myndighedens] oversigt over [f.eks. militæroperationer]. [Myndigheden] giver dig delvis aktindsigt i materialet. Det er [myndighedens] vurdering, at oversigten indeholder oplysninger, som vedrører statens sikkerhed eller rigets forsvar, herunder oplysninger om [nævn i muligt omfang hvilke oplysninger]. Det er derfor [myndighedens] opfattelse, at det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed [eller rigets forsvar], at oplysningerne ikk...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld