Brevskabeloner

Kalendersager

Du kan bruge denne skabelon, hvis du modtager en anmodning om aktindsigt i en kalender.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i [en persons] kalender. [Myndigheden] meddeler dig afslag på aktindsigt. Begrundelsen for afslaget er, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om førelse af en kalender, jf. offentlighedslovens § 22. Dette gælder også en offentlig ansats kalender. [Indsæt klagevejledning]

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld