Brevskabeloner

Lovgivningssager

Du kan bruge denne skabelon, hvis du modtager en anmodning om aktindsigt i en lovgivningssag.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om at få aktindsigt i […] [Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. Begrundelsen for afslaget er, at din anmodning om aktindsigt vedrører en sag om lovgivning. En sag om lovgivning er efter offentlighedslovens § 20 ikke omfattet af loven, før lovforslaget er fremsat for Folketinget. På nuværende tidspunkt er der derfor ikke ret til aktindsigt (efter lovens almindelige regler) i dokumenter mv., der indgår i sagen om det kommende lovforslag om [emne]. Det...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld