Brevskabeloner

Straffesager

Du kan bruge denne skabelon, hvis du modtager en anmodning om aktindsigt i en straffesag.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i […]. [Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. Begrundelsen for afslaget er, at de pågældende oplysninger og dokumenter indgår i en sag inden for strafferetsplejen. Det følger af offentlighedslovens § 19, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager inden for strafferetsplejen. Det betyder bl.a., at alle dokumenter mv., der indgår i eller oprettes i forbindelse med [den konkrete sagstype], er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld