Tilbage til nyheder

Vejle Havn er en selvstændig myndighed

Af Rasmus Pollas
Udskriv

Vejle Havn kunne ikke undtage en rapport fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 23 om interne dokumenter. En kommunal selvstyrehavn er ifølge ombudsmanden en selvstændig myndighed, og videregivelsen af rapporten til kommunen skulle derfor anses som en afgivelse til udenforstående.

Baggrund

Ombudsmanden modtog tre klager over, at Vejle Havn havde meddelt afslag på aktindsigt i en rapport om misbrug af havnens aktiver udarbejdet af havnens administration. Afslagene blev begrundet med, at der var tale om et internt dokument efter offentlighedslovens § 23, stk. 1. Vejle Havn havde tidligere videregivet rapporten til Vejle Kommune (Koncern HR og Løn). Det afgørende var herefter, om videregivelsen til kommunen måtte betragtes som en afgivelse til udenforstående i § 23, stk. 1, nr. 1’s forstand, således at rapporten ikke kunne anses som et internt dokument, der kunne undtages fra aktindsigt.

Ombudsmandens udtalelse

Ombudsmanden fastslog indledningsvis, at et dokument kan anses som afgivet til udenforstående, hvis det er udvekslet mellem to selvstændige myndigheder. Er dokumentet derimod udvekslet mellem forskellige enheder inden for samme myndighed, f.eks. mellem to afdelinger eller kontorer, er det ikke afgivet til udenforstående.

Spørgsmålet var derfor, om Vejle Havn er en del af den kommunale enhedsforvaltning eller en selvstændig forvaltningsmyndighed.

Ombudsmanden anførte, at der ved vurderingen bl.a. må lægges vægt på, om den kommunale selvstyrehavn afleder sin kompetence fra kommunalbestyrelsen, eller om havnen ved lov er tillagt selvstændig kompetence eller er oprettet i henhold til anden lov end kommunestyrelsesloven.

Det var ombudsmandens opfattelse, at en kommunal selvstyrehavn er en selvstændig myndighed og dermed ikke en del af den kommunale forvaltning.

Ombudsmanden lagde bl.a. vægt på, at kommunale selvstyrehavne har hjemmel i havneloven og ikke i kommunestyrelsesloven.

På den baggrund udtalte ombudsmanden, at videregivelsen af rapporten til kommunen indebar, at rapporten var afgivet til udenforstående og således havde mistet sin interne karakter. Det var derfor ombudsmandens opfattelse, at Vejle Havn ikke var berettiget til at undtage rapporten efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1.

Ombudsmanden henstillede herefter Vejle Havn til at genoptage og foretage ny vurdering af de tre aktindsigtssager, som var genstand for ombudsmandens undersøgelse.

Hvad viser udtalelsen?

Udtalelsen viser, at myndigheder og organer inden for det kommunale område skal være særligt opmærksomme på den kommunale enhedsforvaltning, og at ikke enhver udveksling mellem kommunale organer er intern.

Læs ombudsmandens udtalelse her.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld