Tilbage til nyheder

Aktindsigt i mødereferat (Den Kinesiske Ambassade)

Af Kim Christian Højmark
Udskriv

Udenrigsministeriet meddelte afslag på aktindsigt i et referat fra et møde med Den Kinesiske Ambassade og den efterfølgende korrespondance herom med Justitsministeriet og Statsministeriet. Udenrigsministeriet henviste til, at referatet og korrespondancen var omfattet af ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24, stk. 1, nr. 2, jf. § 23, stk. 1, nr. 2.

Da referatet indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger, blev disse udleveret, jf. offentlighedslovens § 28, stk. 1, 1. pkt. Dog blev navnet på en kinesisk diplomat undtager under henvisning til offentlighedslovens § 32, stk. 1, om rigets udenrigspolitiske interesser mv.

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen, da udvekslingen af referatet fandt sted i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der erfaringsmæssigt var konkret grund til at antage, at både udenrigsministeren, justitsministeren og statsministeren fortsat havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i sagen.

Heller ikke undtagelsen af navnet på den kinesiske diplomat gav ombudsmanden anledning til at udtale kritik. Ombudsmanden henviste til, at navnet på den kinesiske diplomat var omfattet af en eksplicit fremsat forventning om fortrolighed som led i et diplomatisk samarbejde, og at det var ministeriets vurdering, at de kinesiske myndigheder – baseret på en international kutyme om diskretion for diplomaters virke samt konkrete tilkendegivelser – havde en berettiget forventning om, at oplysningen om navnet på den kinesiske diplomat ikke ville blive offentliggjort.

Ombudsmandens udtalelse kan læses her.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld