Tilbage til nyheder

Aktindsigtshåndbogen opdateret med Miljøoplysningsloven

Af Kim Christian Højmark , Azad Taheri Abkenar
Udskriv

Nyt modul på Aktindsigtshaandbogen.dk giver nu også adgang til guide og skabeloner til brug for sager om aktindsigt i miljøoplysningsloven. Alle abonnenter har som en del af deres abonnement fri adgang til det nye modul.

Vi har frigivet et nyt modul på Aktindsigtshaandbogen.dk, så abonnenter nu også kan finde vores velkendte trin-for-trin guide og skabeloner til brug for sager om aktindsigt i miljøoplysninger.

Når en offentlig myndighed modtager en anmodning om aktindsigt, skal anmodningen behandles efter det mest gunstige regelsæt for den, der søger om aktindsigt. Reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven finder således ikke anvendelse, hvis reglerne om aktindsigt i miljøoplysninger giver ansøgeren en bedre retsstilling. Især på miljø-, plan- og byggeområdet er det oftest miljøoplysningsloven, som udgør grundlaget for behandlingen af aktindsigtsanmodninger.   

Miljøoplysningsloven indeholder både henvisninger til miljøoplysningsdirektivet samt 1985-offentlighedsloven og -forvaltningsloven, hvilket gør loven ganske kompleks at forstå og anvende i praksis.

Gør komplekse regler forståelige og brugbare

Vores trin-for-trin guide og skabeloner til miljøoplysningsloven sætter den enkelte sagsbehandler i stand til hurtigt at omsætte de komplekse regler i miljøoplysningsloven til en forståelig afgørelse om aktindsigt, ligesom sagsbehandleren har mulighed for at læse uddybende tekster om bl.a. anvendelsen af de enkelte undtagelsesbestemmelser samt forskelle og ligheder mellem de forskellige aktindsigtslove.

Alle vores abonnenter har som en del af deres abonnement fri adgang til modulet om miljøoplysningsloven, herunder trin-for-trin guiden, skabeloner, ombudsmandsudtalelser og administrativ praksis fra bl.a. Miljø- og Fødevareklagenævnet.

"Vi ønsker at give vores abonnenter det bedste udgangspunkt for at træffe de rigtige beslutninger i sager om aktindsigt, og vi har siden vores relancering af Aktindsigtshåndbogen i april 2018 fået mange forespørgsler på en tilsvarende løsning inden for miljøoplysningslovens område. Derfor er vi glade for nu at kunne lancere en udbygning af Aktindsigtshåndbogen med de nødvendige værktøjer til at behandle sager om aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Opbygningen af det nye modul er den samme som hidtil, hvilket gør det nemt for det enkelte sagsbehandler at navigere på siden”, forklarer advokat og partner, Sune Fugleholm.

Aktindsigtshaandbogen.dk er en del af firmaets overordnede strategi om at effektivisere og forbedre juridiske processer ved hjælp af digitalisering. Firmaet står også bag bl.a. Docufy.dk, Konkursportalen.dk og Persondatatesten.dk

Ved spørgsmål til Aktindsigtshåndbogens indhold eller abonnementsløsninger, kan advokat, Senior Manager, Kim Christian Højmark kontaktes på mail kich@kammeradvokaten.dk, eller tlf. 50 77 84 01.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld