Tilbage til nyheder

Fakturaer fra underleverandør var ikke omfattet af miljøoplysningsloven

Af Azad Taheri Abkenar , Hans August Becker
Udskriv

Fakturaer fra en underleverandør havde alene en indirekte forbindelse til etablering af et solcelleanlæg og var derfor ikke omfattet af miljøoplysningsloven.

Baggrund

En virksomhedsejer ønskede aktindsigt i en underleverandørs fakturaer, som udgjorde en del af regningen for tilslutning af et solcelleanlæg til et energiselskabs elnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste at behandle klagen på grund af manglende kompetence, da der ikke var tale om miljøoplysninger. Virksomhedsejeren klagede herefter til ombudsmanden.

Ombudsmandens udtalelse

Folketingets Ombudsmand indhentede via EU-Ombudsmanden en udtalelse fra EU-Kommissionen om anvendelsesområdet for miljøoplysningsdirektivet. EU-Kommissionen udtalte bl.a. følgende:

”Kommissionens tjenestegrene er af den opfattelse, at foranstaltninger skal have en klar og direkte forbindelse til beskyttelsen af tilstanden i miljøelementer eller faktorer. […] Ellers synes begrebet miljøoplysninger at gå videre end til det, der var Århuskonventionens ophavsmænds eller EU-lovgivers hensigt.”

Ombudsmanden konstaterede, at de underliggende fakturaer fra et energiselskabs underleverandører ikke i sig selv udgjorde en miljøoplysning.

Derimod fandt ombudsmanden, at etablering af et anlæg til udnyttelse af vedvarende energi ved et markbaseret solcelleanlæg med tilslutning til elnettet udgjorde en foranstaltning eller aktivitet, der påvirker miljøelementer og faktorer, som er omfattet af miljøoplysningsloven.

Spørgsmålet var herefter, om der var den nødvendige forbindelse mellem de underliggende fakturaer og etableringen af solcelleanlægget til at anse oplysningerne som miljøoplysninger. Ombudsmanden fandt alene forbindelsen af indirekte karakter. Oplysningerne i de underliggende fakturaer vedrørte derfor ikke etableringen af solcelleanlæggene og var ikke omfattet af miljøoplysningsloven. Ombudsmanden nåede derved frem til samme resultat som EU-Kommissionen.

Ombudsmanden fandt herefter ikke anledning til at kritisere Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvad viser udtalelsen?

Sagen viser, at selvom miljøoplysningsbegrebet er meget bredt, er ikke enhver forbindelse til miljøet tilstrækkelig til, at loven finder anvendelse. Samtidig viser udtalelsen fra EU-Kommissionen, at miljøoplysningsbegrebet efter kommissionens opfattelse ikke skal fortolkes for udvidende. Kommissionen gav udtryk for en tilsvarende opfattelse i FOB 2018-34 om fornyelse af en alkoholbevilling.

Læs ombudsmandens udtalelse.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld