Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Medlemmer af ansættelsesudvalg

Kan man undtage navnene på medlemmer af et ansættelsesudvalg fra aktindsigt? (de personer som træffer afgørelse om hvem der skal ansættes i en konkret stilling)

Besvaret 15. november 2018

Offentlighedslovens klare udgangspunkt er, at navne på medarbejdere skal udleveres. Ombudsmanden har f.eks. i FOB 2014-18 udtalt, at en journalist havde ret til aktindsigt i navne og initialer på de (underordnede) medarbejdere, som havde deltaget i sagsbehandlingen af den såkaldte Zornig-sag.

I klare tilfælde af chikane mod medarbejdere, kan aktindsigt dog afslås efter offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2. Desuden vil navne på medarbejdere i helt særlige tilfælde kunne undtages, f.eks. hvor der er en berettiget frygt for medarbejdernes sikkerhed, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 5.

Oplysninger om navnene på medlemmer af et ansættelsesudvalg kan derfor ikke undtages fra aktindsigt, medmindre der foreligger helt særlige forhold.

Azad Taheri Abkenar,

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld