Brevskabeloner

Orientering om videresendelse

Du kan bruge denne skabelon, når du orienterer om videresendelse af en klage over afslag på aktindsigt.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har ved e-mail af [dato] klaget over [myndighedens] afgørelse, hvori du meddeles afslag på aktindsigt i [beskriv, herunder om der er givet helt eller delvis afslag]. [Myndigheden] fastholder afgørelsen om afslag på aktindsigt. [Myndighed] har derfor den [dato] videresendt sagen og dens dokumenter til [den overordnede myndighed], jf. offentlighedslovens § 37, stk. 2. Du bedes herefter rette henvendelse til [den overordnede myndighed, navn, adresse og øvrige kontaktoplysninge...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld