Brevskabeloner

Underretning om klage

Du kan bruge denne skabelon, når du som sagsbehandler hos en overordnet myndighed skal underrette klager om modtagelse af klagen.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har ved e-mail af [dato] klaget over [den underordnede myndigheds] afgørelse, hvori du meddeles afslag på aktindsigt i [beskriv, herunder om der er givet helt eller delvis afslag]. [Myndigheden] modtog den [dato] [den underordnede myndigheds] afgørelse samt sagens akter. [Myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det ikke er muligt at færdigbehandle din klage inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 3, 1. pkt. Dette skyldes [bes...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld