Brevskabeloner

Orientering om videresendelse

Du kan bruge denne skabelon, når du orienterer om videresendelse af en klage over sagsbehandlingstiden.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har ved e-mail af [dato] klaget over [myndighedens] sagsbehandlingstid i forbindelse med, at du har søgt om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. [Myndigheden] skal hermed orientere dig om, at din klage den [dato] er videresendt til [den overordnede myndighed] med en begrundelse for sagsbehandlingstiden, jf. offentlighedslovens § 39, stk. 2. Du bedes herefter rette henvendelse til [den overordnede myndighed, navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger]...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld