Brevskabeloner

Indsigt i databeskrivelsen

Du kan bruge denne skabelon, hvis du af hensyn til f.eks. statens sikkerhed ikke vil give aktindsigt i databeskrivelsen.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om at få aktindsigt i den databeskrivelse, der vedrører [databasens navn]. [Myndigheden] meddeler dig afslag på aktindsigt i databeskrivelsen Retten til indsigt i databeskrivelser kan ifølge offentlighedslovens § 12, stk. 1, begrænses, når hensynene nævnt i offentlighedslovens §§ 31-33 gør sig gældende. [Myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed, jf. offentlighedslovens § 31, at der ikke er indsigt i dat...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld