Brevskabeloner

Egenacces - delvis imødekommelse

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er søgt om aktindsigt i oplysninger i den pågældende selv.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i oplysninger om dine personlige forhold. Din anmodning om aktindsigt behandles efter offentlighedsloven. [Myndigheden] meddeler dig aktindsigt i størstedelen af de pågældende oplysninger om dine personlige forhold. Du meddeles derimod afslag på aktindsigt i de oplysninger om dine personlige forhold, som er indeholdt i interne dokumenter [eller en af de øvrige afslagsgrunde]. Det følger af offentlighedslovens § 8, at den, hvis personli...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld