Brevskabeloner

Afvisning efter ressourcereglen

Du kan bruge denne skabelon, hvis anmodningen om aktindsigt er meget omfattende, og du har bedt den aktindsigtssøgende om at afgrænse anmodningen.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Ved e-mail af [dato] har du anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. Som du tidligere er blevet oplyst ved e-mail af [dato], omfatter din anmodning et meget stort antal dokumenter. [Myndigheden] har gjort dig opmærksom på, at en anmodning om aktindsigt kan afslås, i det omfang behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1. Du er derfor blevet anmodet om at præcisere ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld