Brevskabeloner

Videresendelse til rette myndighed

Du kan bruge denne skabelon, hvis anmodningen om aktindsigt er videresendt til en anden myndighed.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Ved e-mail af [dato] har du anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. Du har anmodet om aktindsigt i dokumenter, der indgår i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af [den rette myndighed]. [Myndigheden] har [dato] derfor videresendt aktindsigtsanmodningen til [den rette myndighed], da det er denne myndighed, der har kompetence til at behandle aktindsigtsanmodningen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 1, 1. pkt. De bedes herefter ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld