Brevskabeloner

Høring af en anden myndighed

Du kan bruge denne skabelon, hvis det på grund af høring af en anden myndighed ikke er muligt at besvare anmodningen inden for syv arbejdsdage.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Ved e-mail af [dato] har du anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. Din anmodning behandles efter reglerne i offentlighedsloven. Det er ikke muligt at besvare din anmodning inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt. Det skyldes, at din anmodning vedrører dokumenter, der stammer fra en anden myndighed. [Myndigheden] har derfor ved e-mail af [dato] anmodet [den anden myndighed] om en udtalelse om, hv...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld