Brevskabeloner

Meroffentlighed

Du kan bruge denne skabelon, når du i forbindelse med en afgørelse om aktindsigt skal overveje meroffentlighed.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

[Afgørelsen om aktindsigt] [Myndigheden] har overvejet, om du burde få aktindsigt efter reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens § 14, stk. [1 / 2]. [Myndigheden] har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § [indsæt bestemmelse], om hensynet til […], og på den anden side den berettigede interesse, du [som journalist] må antages at have i at få aktindsigt. [Myndigheden] ha...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld