Brevskabeloner

Ekstraheringspligt

Du kan bruge denne skabelon, når du i forbindelse med en afgørelse om aktindsigt skal overveje ekstrahering.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

[Afgørelsen om aktindsigt]                     Dokument nr. [X] indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, som er relevante for sagen. Det drejer sig om oplysninger om [beskriv oplysningerne, der skal ekstraheres]. Disse oplysninger udleveres derfor i overensstemmelse med ekstraheringspligten i [jf. 1985-offentlighedslovens § 11, stk. 1/ 1985- forvaltningslovens §§ 11, stk. 2, og § 12, stk. 2, samt efter 2013-offentlighedslovens § 29.]

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld