Brevskabeloner

Sekretariatsforhold

Du kan bruge denne skabelon, hvis du behandler en anmodning om aktindsigt i dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i [...]. [Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. Begrundelsen for afslaget er, at det følger af [offentlighedslovens § 27, nr. 3 / forvaltningslovens § 14, nr. 2], at retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed. Efter §§ [...] i lov nr. [...] skal [myndigheden] yde sekretariatsbetjening til [den anden myndighed] i sager om […]. De doku...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld