Brevskabeloner

Statsrådsprotokoller

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i en statsrådsprotokol.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har anmodet om aktindsigt i [en statsrådsprotokol]. [Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. Begrundelsen for afslaget er, at retten til aktindsigt ikke omfatter statsrådsprotokoller, jf. [offentlighedslovens 27, nr. 1 / forvaltningslovens § 14, nr. 1]. [Myndigheden] har derfor undtaget dokumentet fra aktindsigt. [Husk at foretage ekstrahering] [Husk at overveje meroffentlighed] [Indsæt klagevejledning]

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld