Brevskabeloner

Kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed

Du kan bruge denne skabelon, hvis der f.eks. er bedt om aktindsigt i en oplysning om forberedelse af en kommuneplan.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i [myndighedens] materiale til brug for forberedelse af [f.eks. en kommuneplan]. [Myndigheden] giver dig delvis aktindsigt i materialet. Det er [myndighedens] vurdering, at materialet indeholder oplysninger, som vedrører det offentliges planlægningsvirksomhed, herunder oplysninger om [nævn hvilke oplysninger]. Ud fra en konkret vurdering er det derfor [myndighedens] opfattelse, at en udlevering af oplysningerne vil medføre en nærliggende fare ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld