Brevskabeloner

Konkrete personalesager

Du kan bruge denne skabelon, hvis du modtager en anmodning om aktindsigt i en konkret personalesag.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om [en persons] ansættelsesforhold. [Myndigheden] har nu gennemgået [personens] personalesag og kan på baggrund heraf oplyse, at [indsæt udleveringspligtige oplysninger, jf. § 21, stk. 3-5]. [Myndigheden] kan i den anledning oplyse, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 2. Efter lovens § 21, stk. 3-5, gælder loven dog i sager so...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld