Brevskabeloner

Sager om ansættelse eller forfremmelse

Du kan bruge denne skabelon, hvis du modtager en anmodning om aktindsigt i en sag om ansættelse eller forfremmelse.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i […]. [Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. Begrundelsen for afslaget er, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 1. [Husk at overveje meroffentlighed] [Indsæt klagevejledning]

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld