Nye udtalelser fra ombudsmanden

Vidste du, at Aktindsigtshåndbogens database med udtalelser fra ombudsmanden bliver løbende udbygget, når udtalelserne offentliggøres på retsinformation?
Læs mere
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmiths notater kunne undtages fra aktindsigt efter Miljøoplysningsloven
Juridiske notater fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven på trods af, at notaterne var oversendt fortroligt til bl.a. Folketinget og delvist gengivet offentligt.
Oplysninger i ansættelsessag var ikke omfattet af miljøoplysningsloven
Ansættelse af en sekretariatschef for Klimarådet havde alene hypotetisk mulighed for at påvirke mil-jøelementer. Oplysningerne i ansættelsessagen var derfor ikke omfattet af miljøoplysningsloven.
Miljøoplysninger undtaget fra aktindsigt på grund af risiko for økonomisk skadevirkning
Ombudsmanden kunne ikke kritisere Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af et energiselskabs afslag på aktindsigt i oplysninger om afregningspriser
Fakturaer fra underleverandør var ikke omfattet af miljøoplysningsloven
Fakturaer fra en underleverandør havde alene en indirekte forbindelse til etablering af et solcelleanlæg og var derfor ikke omfattet af miljøoplysningsloven.
Afgrænsning af anmodninger om aktindsigt
Udlændinge- og Integrationsministeriet og Finansministeriet modtager kritik for ”skjult afgrænsning” i forbindelse med ministeriernes afgørelser om aktindsigt. Efter en samlet bedømmelse fandt ombudsmanden ministeriernes behandling af sagerne for kritisabel.
Aktindsigt i Justitsministeriets ”sekretariatsbistand” til Undersøgelseskommissionen om SKAT
Justitsministeriet udførte hverken sekretariatsfunktioner på lovbestemt eller ulovbestemt grundlag til Undersøgelseskommissionen om SKAT, og Justitsministeriets korrespondance med undersøgelseskommissionen vedrørende etablering af IT-infrastruktur kunne derfor ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 3.
Aktindsigtshåndbogen opdateret med Miljøoplysningsloven
Nyt modul på Aktindsigtshaandbogen.dk giver nu også adgang til guide og skabeloner til brug for sager om aktindsigt i miljøoplysningsloven. Alle abonnenter har som en del af deres abonnement fri adgang til det nye modul.
Aktindsigt i navnet på rejsebureau, som havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling
Ligebehandlingsnævnet kunne efter ombudsmandens opfattelse ikke under henvisning til erhvervsmæssige interesser undtage navnet på et rejsebureau, der havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling i forbindelse med salg af fodboldrejser.
Aktindsigt i dokumenter vedr. klagesag ved FN’s Menneskerettighedskomité
Dokumenter vedr. en klagesag ved FN’s Menneskerettighedskomité kunne efter ombudsmandens opfattelse alene undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens opsamlingsbestemmelse og først efter en konkret vurdering af beskyttelseshensynet.
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld