Nye udtalelser fra ombudsmanden

Vidste du, at Aktindsigtshåndbogens database med udtalelser fra ombudsmanden bliver løbende udbygget, når udtalelserne offentliggøres på retsinformation?
Læs mere
Justitsministeriet skulle have vejledt journalist om ministeriets besiddelse af udkast til endelig rapport
Ombudsmanden fandt, at Justitsministeriets behandling af en anmodning om aktindsigt var beklagelig, fordi ministeriet ikke havde vejledt den aktindsigtssøgende om, at ministeriet var i besiddelse af materiale, som muligvis var omfattet af anmodningen om aktindsigt.
Aktindsigt i e-mail om Paposhvili-dommen
Udlændinge- og Integrationsministeriet kunne ikke begrunde en forsinket aktindsigt med henvisning til, at ekstraheringspligten giver myndigheden en vis valgfrihed med hensyn til gennemførelse af ekstraheringen.
Delvis aktindsigt i oplysninger om kronprinsens deltagelse i Den Internationale Olympiske Komités arbejde
I en sag om aktindsigt i dokumenter vedrørende kronprinsens deltagelse i Den Internationale Olympiske Komités (IOCs) beslutning om Ruslands ret til at deltage i OL i Rio i 2016, fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere, at Kulturministeriet efter offentlighedslovens §§ 32, stk. 1, og 33, stk. 5, undtog en række oplysninger fra aktindsigt.
Aktindsigt i mødereferat (Den Kinesiske Ambassade)
Sag om alkoholbevilling var ikke miljøoplysninger
Bestyrelsesreferater var ikke ”indgået til” Nationalbanken
Da bestyrelsesreferater ikke var ”indgået til” Nationalbanken, fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere, at Nationalbanken havde afslået aktindsigt heri.
Aktindsigt i kommunikation med præst
Faren til en konfirmand kunne ikke efter forvaltningsloven få aktindsigt i den e-mailkorrespondance mellem moren og sognepræsten, som lå forud for sognepræstens beslutning om, at faren ikke skulle sidde ved siden af konfirmanden i kirken. E-mailkorrespondancen indeholdt endvidere oplysninger af rent ”sjælesørgerisk karakter”, som var undtaget fra aktindsigt.
”Brug af private mails” var utilstrækkeligt tema
Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Statsministeriets vurdering af, at en journalists aktindsigtsanmodning ikke udgjorde et ”helt særligt tilfælde”, hvor angivelse af tema kunne undlades.
Fonden Aarhus 2017 var ikke omfattet af offentlighedsloven
Ombudsmanden fandt ikke, at Fonden Aarhus 2017 - som bl.a. var ansvarlig for gennemførelsen af Europæisk Kulturhovedstad 2017 - var omfattet af offentlighedslovens anvendelsesområde. Fonden var derfor berettiget til at afslå aktindsigt i oplysninger om, hvordan fondens budget på ca. en halv milliard kroner blev anvendt.
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld