Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Ministerkalendersager

Du kan give afslag på aktindsigt efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. 1985-offentlighedslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Der er tale om en kalender i bestemmelsens forstand.
  2. Kalenderen føres af en minister.

1985-offentlighedsloven giver således en bedre retsstilling for den aktindsigtssøgende end efter 2013-offentlighedsloven, som også finder anvendelse på kalendere, som føres af andre end ministre.

1985-offentlighedslovens  2, stk. 1, 2. pkt., har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 2

[...]

Loven gælder endvidere ikke for sager om førelse af en ministerkalender. Ministerkalender En manuel eller elektronisk oversigt over en ministers aktiviteter (møder, rejser og andre arrangementer).

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Hvad er en kalender?

Ved en ministerkalender forstås en oversigt over en ministers forskellige aktiviteter (møder, rejser og andre arrangementer). Det er uden betydning, om kalenderen føres elektronisk eller manuelt (papirbaseret). Det er også uden betydning, hvorvidt der er tale om et samlet dokument, der indeholder oplysninger om ministerens aktiviteter, eller om der er tale om flere dokumenter, der samlet udgør ministerkalenderen.

Offentlighedsloven omfatter kun kalendere, der føres som led i tjenesten. En rent privat kalender er derimod ikke omfattet af offentlighedslovens anvendelsesområde, og der kan derfor aldrig gives aktindsigt i sådanne kalendere.

Undtagelsen omfatter kun selve ministerkalenderen, og eventuelle bilag vil derfor ikke kunne undtages efter bestemmelsen i 1985-offentlighedslovens § 2, stk. 1, 2. pkt.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Meroffentlighed

Du skal være opmærksom på, at selvom sager om førelse af en ministerkalender er undtaget fra aktindsigt efter 1985-offentlighedslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., så vil det som følge af princippet om meroffentlighed, jf. 1985-offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., i praksis kunne gives meraktindsigt.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Brevskabelon - kalendersager

Du kan bruge denne skabelon, hvis du modtager en anmodning om aktindsigt i en kalender.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Forvaltningsloven

Der findes ikke en tilsvarende regel, som generelt undtager kalendersager fra partsaktindsigt efter forvaltningsloven.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld